Image 01 Image 02 Image 03 Image 03
Psikologjia e suksesit nė jetė, pjesa e II

Psikologjia e suksesit nė jetė, pjesa e II

Autor: Mr. Rrahman Ferizi E premte 8 Janar 2010 07:34 AM

 

2. Familje:

  

Çka të themi për suksesin në familje ?

 

Familja përbën bërthamën e shoqërisë, apo është qeliza e pare ë saj, kush ka lexuar për funksionimin e një qelize do të kuptoj se ekziston një sistem i tërë kompleks i koordinimit të mrekullueshëm i cili  quhet "Planeti qelizë".

 

Pra edhe qeliza është një sistem kozmosi në miniaturë ashtu sikur është edhe atomi një sistem i tillë. "Po ta çelni atomin do të shihni në të diellin me planetë që udhëtojnë përreth tij" thoshte qysh në shekullin e XII filozofi Xlelaludin Rumiu.

 

Familja është një koncept i ndërlikuar shoqëror, dihet se me studimin e sajë merret një numër i madh disiplinash si; sociologjia, pedagogjia, psikologjia aplikative etj, ndërsa libri i cili mendojmë se  ofron përveç tjerash një qasje shumëdimensionale, natyrisht duke u thirrur edhe në dimensionin universal fetar është; "Struktura Familjare në Islam"*, libër i cili u është obliguar nga disa Profesor edhe studenteve të disa shkencave shoqërore në Universitetin e Prishtinës, natyrisht si libër referues, i cili ofron pasqyrë objektive lidhur me filozofinë, historinë, pedagogjinë dhe sociologjinë e familjes sipas botëkuptimit Islam.

 

Kur themi familja, kuptohet se aludohet në familjen e ngushtë ( bashkëshortja/ti dhe fëmijët) ngase sikur kuptohet edhe nga prizmi fetar njeriu është çoban vetëm për kopenë e tij, edhe pse mund të ndiejë përgjegjësi të madhe për familjen e gjerë ku hyjnë, prindërit, motrat dhe vëllezërit nga prindërit apo  farefisi, dihet se nuk participin nga kosto e mëkateve apo të mirave të tyre  nesër në llogarinë e  botës tjetër.

Prandaj neve po ndalemi vetëm nga prizmi i ngushtë familjar, duke dhënë disa këshilla praktike në cilësinë e prindit për fëmijën apo edhe anasjelltas në cilësinë e fëmijës për prindin, edukatorin, pedagogun etj.

 

Disa këshilla për prindin, pedagogun, edukatorin:

 

-          Dije se familja është pasuria më e madhe e cila të është dhuruar jo vetëm me dëshirën tënde.

-          Familja duhet të trajtohet si dhuratë nga Krijuesi dhe për familje duhet kujdesur si për dritën e syrit.

-          Familja nuk bënë të ndërtohet mbi baza të pa ndërgjegjshme dhe të huaja, por në themele të shëndosha hyjnore dhe autoktone.

-          Familja është institucioni i parë edukative-arsimor, prandaj investimi në të duhet të jetë konstant dhe i përhershëm.

-          Në familje duhet vendosur rregulla dhe parime plotë disiplinë, ku respektohen të gjithë anëtarët me të drejta të barabarta.

-          Familja është një oazë ku duhet të mbretëroj paqja dhe harmonia, dhe në të cilën duhet investuar lumturia dhe dashuria universale.

-          Në një familje ku mungon besimi dhe organizimi i jetës sipas parimeve universale të tij, ajo është një ndërtesë prej letre dhe si një gërmadhë e cila çdo ditë vie e rrënohet.

-          Investimi në mësim dituri dhe besim, është i vetmi komponent i cili siguron një të ardhme dhe perspektivë të ndritur. 

-          Pasuria dhe të mirat materiale së bashku me pushtetin nuk janë garantues për një familje të suksesshme, përkundrazi këto ka mundësi të jenë hendek dhe të kthehen në regresion e bumerang. 

-          Edukata është shkolla më e mirë e cila nuk ka mundësi të arrihet pa edukator, mësues dhe prindër të edukuar. 

-          Familja nuk është një "shtëpi" e cila ndërtohet për një ditë, vit apo dekadë, ajo është një ndërtesë e cila niset dhe thuajse nuk përfundon kurrë së përsosuri. 

-          Familja formohet ende pa lindur, ashtu siç thotë thënia profetike, " Fëmija edukohet njëzet vite  pa lindur", pra duke poseduar vet së pari edukatë. 

-          Thuhet se çka të mbjellësh do të korrësh, pra atë që vepron njeriu në familje tjetër le të pretë në familje të tij nesër. 

-          Nëse ngritët një sistem stabil ekonomik familja shpëton nga katandisja dhe varfëria,  nëse vendoset një sistem  i mirë i edukatës familjare shpëton nga degjenerimi dhe humnera. 

-          Familja është qeliza e parë e shoqërisë, e dihet se nga një qelizë e sëmurë i tërë trupi sëmuret , prandaj ruani shoqërinë duke u përpjekur të ruani familjen,dhe anasjelltas. 

-          Nëse një shtet donë të kujdeset për shoqërinë e tij, të ruan ekzistencën e shëndoshë të tij, atëherë le të investon në ruajtjen e familjes, martesës së pastër dhe plotësimin e kushteve ekonomike dhe sociale të sajë. 

-          Një shtet mund të ketë armatë, ekonomi të fuqishme, pasuri natyrore të madhe dhe numerikisht popullsi të shumtë, nëse nuk ka familje të shëndosh ai është i destinuar të dështoj. 

-          Familja është vatra ku mund të rritet princi dhe krimineli, edukatori dhe ateisti, implementimi i edukatës në familje do të thotë ndërtimi i një fabrike të së ardhmes së njerëzimit.

 

Disa këshilla për fëmijën, nxënësin dhe kërkuesin e edukatës (varësin):

  

-          Nxënës  i mirë është ai i cili kërkon edukatën si peshku ujin,

-          Njeriu së pari duhet të pajiset me edukatë e moral pastaj me dituri, pozitë e pasuri.

-           E pyeten njëherë një njeri të mençur si fitove gjithë këtë dituri, për dy vite ua ktheu ai, si i thanë është e mundur kjo?. Mësova gjashtëmbëdhjetë vite edukatë pastaj i përvetësova dituritë për dy vite të tjera, ngase brumit nuk i duhet shumë kripë, i'u përgjigj ky i fundit.

-          Nxënës i vërtet është ai i cili mëson nga praktika e njerëzve, dhe këmbëngul në parime të drejta si leopardi në rrugën e tij.

-          Mësoni edukatën qoftë nga familja e ngushtë apo nga familja në besim, ngase edukata është gjë e humbur për njeriun kudo ta gjen atë është i obliguar ta përvetësoj.

-          Jeta pa edukatë i ngjanë pemës pa frute dhe pranverës pa lule, i ngjanë një vjeshte të zymtë.

-          Mësoni në shkollën e diturisë vazhdimisht, çdo ditë, javë, muaj dhe vite, mësoni nga njerëzit që kanë traditë në edukatë ngase ata janë nektar i edukatës së mirëfilltë, dhe diell i cili ndriçon jetën.

-          Ushtroni parimet fetare, siç  janë implementimi i edukatës dhe rregullave në praktikë me përpikëri , ato kalitin shpitin për të përballuar stuhitë e jo edukatës dhe ndërtojnë një fortifikatë të edukatë së çelnikët.

-          Edukata shpeshherë arrihet në rrugë të thepisura gjatë kërkimit të diturisë, sfidës ndaj vuajtjes, durimit në shoqëri fisnike dhe luftës për të arritur të vërtetën.

-          Edukata nuk është një shkollë akademike, ku njeriu merr një diplomë dhe  aftësohet për një profesion, ajo është shkollë konstante e cila porositet edhe nga mejtepet profetike në moton " kërkoni diturinë prej djepit deri në varr".

-          Edukata nuk arrihet pa u privuar nga të mirat që cytin mëkatet, nga të ligat që yshtin syresh, nga luksi që nxitojnë ndjenjat dhe nga joshjet që lakmojnë zemrat e sëmura, ajo arrihet nga durimi pran mëkatit, vendosmëria për mirësi, maturia në kënaqësi dhe dëshira dhe kriteri në ambicie të shëndosha.

-          Nëse edukata është një kala, beden e sajë është besimi i shëndosh, tulla ndërtuese është morali, ndërsa kupolë dituria, e dritare maturia.

-          Edukata është një kala e cila ka nevojë për vigjilencë të një Prindi vizionar, Mësuesi të kujdesshëm, apo Edukatori të mençur, pa njërën nga këto komponentë ajo mbetet si një fëmijë i braktisur.

-          Edukatën e lavdëroi Zoti, e bëri obligim për shpëtim dhe siguri e garanci për jetë të qetë e shpëtim.

-          Shembulli sublim i edukatës janë Profetët, e vulë e sajë dhe shkollë praktike është Profeti Muhamed paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të.

-          Njeriut i duhet një model i edukatës, krijo një model në të cilin garon ta arrish në stinët e jetë tënde.

-          Nëse sot nuk je një kërkues i edukatë dhe i disiplinuar në shkollën e sajë, mos pritë se nesër do të jesh një Prind, Mësues apo Edukator i mirë.

-          Edukata është fizionomia e besimit dhe personalitetit të njeriut në praktikë.

-          Edukata dhe sjellja janë pasqyrë e zemrave në praktikë.

-          Investimi në edukatë është investim i cili nuk mund të paguhet as me pasurinë e botës, e humbja e sajë nuk mund ta arrihet me shpenzimin e tërë pasurisë së botës.

-          Edukata është si shiu  cili ka nevojë çdoherë toka e jetës

 

 

* shih libri "Struktura familjare në Islam" të autorit dr.Hamude Abdulati


Opinionet e autorėve nuk paraqesin domosdoshmėrisht edhe opinionin e redaksisė sė portalit www.mesazhi.com
Psikologjia e suksesit nė jetė, pjesa e II


Arkivi i autoreve

Mendime / Komente