Ballina Artikuj Ashura midis festimit të mbijetesës së Musait a.s. dhe përkujtimit të martirizimit...

Ashura midis festimit të mbijetesës së Musait a.s. dhe përkujtimit të martirizimit të hazreti Huseinit

Në historinë politike njerëzore nuk është derdhur gjak më shumë sesa gjaku i konkurrencës për pushtet dhe nuk ka ndonje temë që është diskutuar aq shumë nga filozofët politikë sa është shkruajtur dhe diskutuar rreth pyetjes: Se kush ka më shumë të drejtë dhe është më meritorë për pushtet?.

Kursi i historisë njerëzore në vija të gjera ka rezultuar në tre metoda për të fituar pushtetin:

1. Nëpërmjet forcës ushtarake, që fuqinë e bënë kriterin kryesorë të marrjes së pushtetit, pra pushteti u takon atyre që kanë fuqinë dhe e përdorin atë, dhe me këtë logjikë forca mbizotëronë mbi të vërtetën, megjithëse në filozofinë morale focra nuk e posedon gjithmonë të drejtën.

2. Nëpërmjet trashëgimisë zakonore që kufizon pushtetin në një familje, klan apo fis dhe shoqëria e pranon atë me fuqinë e zakonit pa vënë në dyshim të drejtën e asaj familjeje apo atij klani për të sunduar.

3. Nëpërmjet konsensusit dhe kontraktimit të bazuar në zgjedhjen e lirë të popullit për të zgjedhur kush do t’i qeverisur ata, pa kurfar presioni nga ndonje forcës shtrënguese apo zakon mbizotërues.

Feja Islami në substancën e saj ka paraqitur vizionim për përgjigjen e pyetjes: Kush ka të drejtë të sundojë. Përgjigjja islame në vija të trasha miraton opsionin e tretë: zgjedhja e lirë e pushtetarëve përmes diskutimit, kompromisit dhe kontraktimit pa detyrim ose imponim.

Vizioni islamik erdhi në përgjigjen e kësaj pyetjeje në një term të njohur islam, i cili është ESH-SHURA- KONSULTA, i Plotfuqishmi në përshkrimin e besimtarëve thotë: “Edhe ata që i përgjigjen thirrjes së Zotit të tyre dhe e falin namazin rregullisht dhe ata që konsultohen mes vete për punë të përbashkëta, e nga ajo që Ne ua japim ata e shpërndajnë.”Ky parim kuranor në gjenezen e tij (pa i futur komentet e rrethanave kohore dhe vendore të pushtetarëve), sinjalizon se një pushtetar është jo legjitim pa u zgjedhur nga shumica e popullit të tij. Në të kundërten ai është uzurpator i pushtetit dhe i të drejtës se popullit për të zgjedhur atë qe donë. Derisa sot po përkujtojmë diten e Ashurës, dhe shumë nga ne janë edhe agjerushem, është mirë të përkujtojmë zotriun e deshmorëve, atë qe u rrit dhe u edukua në prehrin e Pejgamberit a.s., nipin e tij Imam Huseinin i cili duke mbrojture pikërishtë parimin e Esh-shuras u ekzekutua dhe u masakrua në Qerbela. Zoti na e pranofte agjerimin e ashurës dhe na bëftë të vetëdijshëm për rëndësinë e përfundimit të zullumqarëve kush do qofshin ata, e ky besoj është mesazhi më i rëndësishëm i Ashurës.

Exit mobile version