Çfarë ka ndodhur me konkursin në Policinë e Kosovës? – ministri sqaron rastin

Ministri i Punëve të Brendshme Bejtush Gashi, ka bërë të ditur se Komisioni Shqyrtues i Policisë së Kosovës ka shqyrtuar të gjitha aplikacionet nga konkursi për pjesëtarë të policisë, i hapur muaj më parë.

Sipas tij, ditët në vijim do të bëhet publike lista e të gjithë aplikantëve që i kanë plotësuar kushtet për të hyrë në fazën e testimit.

“Komisioni shqyrtues ka shqyrtuar të gjitha aplikimet për kadet të Policisë së Kosovës dhe në vijim do të bëhen publike listat për kadet të policisë që i plotësojnë kriteret për testim”, tha ministri Gashi para deputetëve të Kuvendit të Kosovës.

Lista e aplikantëve për kadet në polici, sipas Gashit do të jetë e vlefshme për dy vitet e ardhshme, dhe gjatë kësaj kohe do të kenë mundësi t’i bashkohen policisë, në bazë të nevojave të tyre.

Ministri Gashi nuk që i gatshëm të deklarohet me saktësi për numrin e pjesëtarëve që do t’i shtohen Policisë së Kosovës, me arsyetimin se një gjë e tillë varet nga nevojat e tyre.

Ndryshe, të drejtë konkurrimi kanë pasur të gjithë shtetasit e Kosovës të moshës 18 deri në 30 vjeç, që kanë përfunduar shkollimin e mesëm, që janë në gjendje të mirë fizike, mentale dhe emocionale, pa dënime në ndonjë vepër penale dhe të cilët nuk posedojnë tatuazh në vend të dukshëm.