Ballina Lajmet Kosovë Ish-prokurores Vahide Badivuku i vërtetohet dënimi me burgim

Ish-prokurores Vahide Badivuku i vërtetohet dënimi me burgim

Gjykata e Apelit e Kosovës, i ka refuzuar si të pa bazuara ankesat në rastin e ish prokurores Vahide Badivuku, të cilës në muajin prill i është caktuar dënimi me tri vjet burg për shkak të veprës penale për marrje ryshfeti dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare.

Këtë e ka bërë të ditur Gjykata e Apelit përmes një njoftimi për media.

“Gjykata e Apelit e Kosovës, i ka refuzuar si të pa bazuara ankesat në rastin se të akuzuarve V.B dhe I.K., duke vërtetuar kështu aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, te datës 05.04.2016. Sipas këtij aktgjykimi, e akuzuara V.B. është shpallur fajtore për veprën penale marrja e ryshfetit,( vepër të cilën e kishte kryer në cilësi të prokurores se shtetit), nga neni 428 par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës dhe është dënuar me 3 vjet burgim. Asaj po ashtu i është ndaluar ushtrim i funksionit në Administratën Publike, ose në Shërbimin Publik, për tri vjet”, thuhet në njoftim.

Më tej është theksuar se dy të akuzuarit tjerë te këtij rasti I.K dhe I.S., janë gjetur fajtor për veprën penale ushtrimi i ndikimit në bashkëkryerje, nga neni 431 i të njëjtit kod, për çka i parit është dënuar një vjet e gjashtë muaj burgim, ndërsa i dyti me tre mijë euro gjobë.

Kolegji gjyqësor i kësaj gjykate gjeti se pretendimet ankimore të të akuzuarve, mbrojtësve te tyre dhe Prokurorisë Speciale, nuk qëndrojnë dhe se gjykata e shkallës se parë ka vepruar drejtë kur të akuzuarit i ka shpallur fajtor dhe i ka dënuar sipas ligjit.

Exit mobile version