Ballina Kulturë Logos-A së fundmi nxjerr nga botimi librin “Muhammedi – Profeti i paqes...

Logos-A së fundmi nxjerr nga botimi librin “Muhammedi – Profeti i paqes mes përplasjes së perandorive”

Autori: Juan Cole
Libri: Muhammedi – Profeti i paqes mes përplasjes së perandorive
Formati: A5
Faqe: 302
Përktheu nga anglishtja: Bujar Hoxha

ShB Logos-A së fundmi nxjerr nga botimi librin “Muhammedi – Profeti i paqes mes përplasjes së perandorive” nga autori Juan Cole.
Në këtë vepër autori e vë nën thjerrë, e analizon dhe afirmon thirrjen e të Dërguarit Muhammed për paqe, dialog, pajtim dhe drejtësi sociale.
Për Cole, përkundër luftërave të tmerrshme të kohës, i Dërguari u shfaq me një karizmë vetëmohuese dhe shpirtmadhësi sociale.

Logos-A
Frymëzimi vazhdon

Exit mobile version