Ballina Kulturë Logos-A sjell librin për fëmijë “Mëzi – një udhëtim hixhreti”

Logos-A sjell librin për fëmijë “Mëzi – një udhëtim hixhreti”

mockups-design.com

Libri: Mëzi – një udhëtim hixhreti
Formati: A4
Faqe: 36
Përktheu nga turqishtja: Urata Agagjyshi
Logos-A sjell librin për fëmijë “Mëzi – një udhëtim hixhreti” i cili në formë ilustruese paraqet shpërnguljen e Muhammedit a.s. nga Meka për në Medinë.
Konsiderojmë që ky libër ngjall interesim dhe është tërheqës për moshatarët e vegjël.
Logos-A
Frymëzimi vazhdon…

Exit mobile version