Ballina Kulturë Logos-A sjell veprën ESE të shkruara në gjuhën arabe

Logos-A sjell veprën ESE të shkruara në gjuhën arabe

ESE të shkruara në gjuhën arabe

Libri: ESE të shkruara në gjuhën arabe
Autor: Husein Gjozo
Nga arabishtja: Ziber Lata
Formati: A5
Faqe: 230
Logos-A para lexuesve sjell veprën e mendimtarit boshnjak Husein Gjozo. Autori në këtë vepër përmes një analize kritike të fetvave më domethënëse shqyrton shkallën e fleksibilitetit të ligjit islam dhe aftësinë e tij për t’iu përgjigjur interesave muslimane në kushte të ndryshme socio-politike.
Libri i përmban edhe artikujt në gjuhën arabe.

Logos-A
Frymëzimi vazhdon…

Exit mobile version