Mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar në Gjermani u rrit ndjeshëm në 2021

Mungesa e punëtorëve të kualifikuar në Gjermani u rrit ndjeshëm vitin e kaluar, veçanërisht në fushat e ndërtimit, kujdesit për të moshuarit dhe shkencave kompjuterike, sipas një studimi.

Hendeku mbarëkombëtar i fuqisë punëtore të kualifikuar u dyfishua gjatë vitit, ku numri i vendeve vakante për të cilat nuk kishte kandidatë të kualifikuar u rrit nga rreth 213,000 në janar krahasuar me 465,000 në dhjetor.

Të dhënat u publikuan nga Instituti Ekonomik privat gjerman (IW) përmes projektit të tij të Qendrës së Kompetencës për Punë të kualifikuar. Think tank-u i Institutit Ekonomik promovon politika ekonomike liberale.

Sipas studimit, mungesa në rritje e punëtorëve të kualifikuar po ndikon në të gjithë tregun e punës. Megjithatë, pengesat po hasen veçanërisht në planifikimin dhe mbikëqyrjen e ndërtimit, fushat e IT-së, si dhe kujdesin geriatrik dhe fizioterapinë.

“Në këto zona, mesatarisht, më shumë se tetë nga 10 vende të lira pune nuk mund të plotësoheshin me persona të papunë të kualifikuar në vitin 2021”, sipas studimit.

Në përgjithësi, sipas studimit, mungesa e punëtorëve të kualifikuar në raport me numrin e vendeve të lira ishte më e madhe në fushën profesionale të “shëndetësisë, shërbimeve sociale, mësimdhënies dhe arsimit”, e ndjekur nga fusha e ” inxhinieri e ndërtimit, arkitekturës dhe shërbimeve të ndërtimit.”

“Mungesa e punëtorëve të kualifikuar kohët e fundit është rritur kryesisht në sektorët “shkencat natyrore, gjeografia dhe teknologjia e informacionit” dhe “transporti, logjistika, mbrojtja dhe siguria”. /atsh