Ballina Artikuj Navigacioni jetësor

Navigacioni jetësor

Mr.sci. Saad Riza Gashi

Jeta njerezore është një ekuacion me shumë të panjohura dhe vetëm dy të njohura: vdekjën dhe takimin me Zotin.
Duke marrë parasysh se njeriu sot, të njohurave dhe të panjohurave iu ka ndërruar vendin, kemi ç’orientim te prioriteteve, ambicieve, lumturise, etj.
Prandaj, gjersa njeriu nuk e rregullon navigacionin dhe nuk e bazon çdo veprim të tij mbi bazen e ketyre dy të njohurave, ai do të ballafaqohet me pakënaqësi, probleme të shumta dhe mjerim.

“Kushdo që i kthen shpinën Këshillës Sime, do të ketë jetë të mjeruar dhe Ne, në Ditën e Kiametit, do ta ringjallim të verbër”. (Kur’an, kaptina 20, ajeti 124)

Nga: Mr.sci. Saad Riza Gashi

Exit mobile version