OKB-ja vlerëson 39 milionë tonë rrënoja të krijuara në Ga’za nga sulmet iz’raelite

Programi i OKB-së për Mjedisin (UNEP) publikoi një raport sot që nënvizon “ndikimin e thellë” të sulmeve të Izraelit në Rripin e Gazës që kanë gjeneruar rreth 39 milionë tonë mbeturina ndërtesash që nga 7 tetori, transmeton Anadolu.

Raporti që u përgatit bazuar në informacionin e marrë nga distanca dhe nga aktivitetet e OKB-së në terren për shkak të kushteve të sigurisë dhe kufizimeve të aksesit, vuri në dukje se puna në terren do të kryhet kur ta lejojnë kushtet e sigurisë.

“Përshkallëzimi i konfliktit që nga 7 tetori 2023 ka pasur qartë një ndikim të thellë mbi njerëzit dhe mjedisin në Gaza”, vuri në dukje ai, duke theksuar se “bombardimet intensive nga Izraeli kanë çuar në një intensitet të paprecedentë të shkatërrimit në aspektin e infrastrukturës, aseteve prodhuese dhe ofrimit të shërbimeve”.

Ai thekson se komuniteti i Gazës ka qenë i ekspozuar ndaj rreziqeve të ndotjes së tokës, ujit dhe ajrit, duke shkaktuar dëme të pakthyeshme në ekosistemet natyrore.

Raporti kërkoi armëpushim të menjëhershëm për të mbrojtur jetët dhe për të zbutur efektet afatgjata mjedisore.

Duke theksuar investimet e kaluara në trajtimin e ujërave të zeza dhe përpjekjet për restaurimin e ekosistemit në Gaza, raporti thotë: “Shkatërrimi i ndërtesave, rrugëve dhe infrastrukturës tjetër ka gjeneruar mbi 39 milion tonë mbeturina, disa prej të cilave janë të kontaminuara me mjete të pashpërthyera, asbest dhe substanca të tjera të rrezikshme”.

“Eshtra njerëzore janë të varrosura në këtë sasi të madhe mbeturinash ndërtesash”, shtoi ai.

Duke theksuar se pastrimi i mbeturinave do të kërkonte vite dhe do të ishte “një sfidë e madhe duke pasur parasysh mungesën e tokës në dispozicion në Gaza”, raporti theksoi se procesi duhet të adresohet në përpjekjet e rindërtimit.

Ai gjithashtu thotë se sistemet e menaxhimit të mbetjeve të ngurta kanë pësuar një shkatërrim të gjerë, me pesë nga gjashtë objektet në Gaza të raportuara si të dëmtuara.

Raporti thekson se municionet dhe kimikatet shpërthyese në zonat me popullsi të dendur kanë ndotur tokën dhe burimet e ujit, duke vënë në dukje rreziqe të konsiderueshme të rrjedhjes së metaleve të rënda për shkak të dëmtimit të paneleve diellore.

Ai paralajmëroi më tej se përpjekjet izraelite për të shkatërruar sistemet e tuneleve në Gaza duke pompuar ujë do të shkaktojnë gjithashtu dëme mjedisore, duke theksuar nevojën urgjente për zgjidhje për problemet ekologjike të Gazës.