Pacientët me transplantim të zemrës me të ardhura të ulëta kanë shkallë më të lartë të vdekshmërisë

Një studim tregon se pacientët me transplantim të zemrës nga komunitetet me të ardhura të ulëa ekonomike kanë një rrezik më të lartë të dështimit të transplantit të zemrës dhe vdekjes.

Brenda viteve 2004 dhe 2018, personat nga komunitetet me të ardhura të ulëta që patën transplantë të zemrës kishin një rrezik relativ 10 për qind më të lartë të dështimit të kësaj procedure dhe vdekjes brenda pesë viteve sesa ata nga komunitetet jo në gjendje të vështirë financiare.

Për më tepër, nga 2018-ta dhe 2022-ta, personat që patën nevojë për transplant kishin një rrezik relativ afërsisht për 20 për qind më të lartë për të vdekur ose për të dështuar një transplant brenda tre viteve sesa kishin përpara prezantimit të politikës së UNOS Heart Alocation 2018.

Kjo është e vërtetë edhe nëse përqindja e pacientëve të mërzitur ishte e njëjtë në të dyja periudhat.

Ka ende dallime të konsiderueshme socio-ekonomike në sistemin amerikan të kujdesit shëndetësor. Megjithëse, kjo gjë ekonomike që i strukturon shtresat e njerëzve ka një ndikim në shëndetin kardiovaskular sipas studimeve të mëparshme, efekti i shqetësimit të komunitetit që është në mbijetesë pas transplantimit të zemrës nuk është hetuar.

Të dhënat për këtë studim u morën nga Indeksi i Komuniteteve në Distressed (DCI), i cili punon me shifrat e lagjeve siç janë papunësia, niveli i varfërisë, të ardhurat mesatare dhe vendet e lira të banesave. Si dhe nga Rrjeti i Prokurimit dhe Transplantimit të Organeve (OPTN) u përdorën nga studiuesit për të vlerësuar numrin e pacientëve të rritur që patën transplantim të zemrës. 7,450 nga 36,777 marrës të transplantit të zemrës erdhën nga zona të varfra, shkruan Hindustime.