Ballina Video Ligjërata Pasimi i Pejgamberit (a.s), dashuri dhe farz.

Pasimi i Pejgamberit (a.s), dashuri dhe farz.

Exit mobile version