Prof. Dr Hysamedin Feraj – Marrëdhënjet Karakteristike Shqiptare Me Njeriun, Filozofinë Dhe Shkencen

Biesedë me Studiues kësaj radhe është zhvilluar me Prof. Dr Hysamedin Feraj.

Pjesa e parë e intervistës së bërë në Tiranë me prof. Dr. Hysamedin Feraj
Cilat janë marrëdhëniet karakteristike Shqiptare me Njeriun, me Mendimin- Filozofinë dhe me Shkencën?

Kush është njeriu?

Njerëzorja dhe shtazorja të njeriu.

A mendojmë ne ?

A shikojmë në mënyrë realiste gjendjen tonë ?

Si të bëhemi ashtu si duhet?

Cili është raporti I mendimtarëve me pushtetin dhe anasjelltas?

A I dëgjojmë në njerëzit e ditur apo jo ? Nëse jo, pse jo?

Për këto dhe për shumë çështje tjera në këtë pjesë të intervistës Prof. Dr. Hysamedin Feraj./FRONTI