Ballina Lajmet Kosovë Propozohet ulje e çmimit për ngrohje nga “Termokosi”

Propozohet ulje e çmimit për ngrohje nga “Termokosi”

5% është ulja mesatare e propozuar e çmimit për ngrohje nga “Termokosi” nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë.

Nëse bordi i ZRRE-së e miraton këtë propozim, atëherë do të ketë ulje të çmimit prej 7% për konsumatorët shtëpiakë, ndërsa 3% për ata komercialë e institucionalë.

Të hyrat e lejuara nga ZRRE-ja për “Termokosin” për sezonin 2016-17, do të jenë 6 milionë e 300 mijë euro, që është për afro 500 mijë euro më shumë se vitin e kaluar. Por, kjo shumë është më e vogël sesa kërkesa nga “Termokosi”.

Po ashtu, është prezantuar edhe struktura tarifore, e cila do të ndahet në disa kategori. Atë për objektet “një konsumator, një nënstacion” – ku ekziston matësi funksional; objektet ku disa konsumatorë janë të kyçur në një nënstacion dhe objektet në të cilat nënstacionet nuk janë të pajisur me matës funksional të energjisë termike.

Te kjo e fundit do të zbatohet tarifa normative e bazuar në sipërfaqen në metër katror për ngrohje.

Exit mobile version