Ballina Artikuj Sikur myslimanët të ishin përgatitur me forcën, me të cilën ka urdhëruar...

Sikur myslimanët të ishin përgatitur me forcën, me të cilën ka urdhëruar Zoti i tyre

Dr. Muhamed Amara

“Sikur myslimanët të ishin përgatitur me forcën, me të cilën ka urdhëruar Zoti i tyre në suren Enfal:
“Dhe, përgatituni ndaj tyre, sa të keni mundësi force e kuajsh, të frikësoni armiqtë e Allahut dhe armiqtë tuaj, e të tjerë, përveç tyre, ju nuk i dini, Allahu i di ata”. – (Kur’ani, El-Enfal: 60)
Dhe, të kishin marr parasysh shkaqet e fuqisë, parandalimit dhe krenarisë, e t’i kishin frikësuar lakmitarët e vendeve dhe pasurive të tyre;
Nuk do të kishte ndodhur tërë ky terrorizëm, prej të cilit, ata vetë, qenë viktima e parë në këtë botë, në të cilën jetojmë!”

Dr. Muhamed Amara
Nga: Lavdrim Hamja

Exit mobile version