Ballina Artikuj Sot është dita e parë…

Sot është dita e parë…

Hoxhë Husamedin Abazi

Muajt e Shenjtë
Sot jemi në ditën e parë të Muajve të Shenjtë e që janë: Dhulkade (ky që sot hymë në të), Dhulhixhxhe, Muharrem dhe Rexheb.
Mëkatet janë të rënda në çdo muaj, por, në këta muaj janë edhe më të rënda! Gjithashtu edhe veprat e mira janë më të çmuara në to.
Allahu thotë:” Vërtet, numri i muajve tek Allahu është dymbëdhjetë, sipas Librit të Allahut, që prej ditës kur krijoi qiejt dhe Tokën. Katër prej tyre janë të shenjtë, sipas besimit të drejtë. Prandaj, mos i bëni vetes dëm, duke i shkelur këta muaj!….” (Et-Teube 36)

Hoxhë Husamedin Abazi

Exit mobile version