Thënie – Disa njerëz besojnë se përkatësia e tyre fetare i çliron ata nga përgjegjësia e të menduarit