Vuçiç ‘trembet’ nga protestuesit në Serbi, tërheq ligjin që shkaktoi zemërim dhe revolta tek qytetarët

Qeveria e Serbisë ka vendosur që ta tërheqë Ligjin për Shpronësimin nga procedurat e parlamentit i cili është rikthyer në Kuvendin e Serbisë për ri-vendim nga presidenti Vuçiq. Kjo pasi protestat masive shpërthyen në Serbi kundër këtij ligji.

Qeveria e Republikës së Serbisë do të analizojë nëse ndryshimet në Ligjin për shpronësim janë të nevojshme dhe nëse konstatohet se ligji duhet të ndryshohet, këtë do ta bëjë me një debat të gjerë publik që përfshin publikun profesional, shoqatat profesionale, biznesin. përfaqësuesve dhe shoqërisë civile, shkruan rs.n1.

Në të njëjtën seancë, qeveria i propozoi Kuvendit ndryshime në Ligjin për referendum dhe nismë popullore, në nenet 7, 20, 43 dhe 44. Nenet e përmendura kanë të bëjnë me vërtetimin e nënshkrimeve të përfaqësuesve të propozuesit të autorizuar në referendum.

Propozimi i qeverisë heq tarifën për verifikimin e nënshkrimeve, si dhe u mundëson përfaqësuesve të propozuesve të autorizuar të jenë pjesë e organit për zhvillimin e referendumit.

Gjithashtu, sipas propozimit, nuk do të mund të shpallet referendum për të njëjtën çështje në më pak se katër vjet dhe Kuvendi i Serbisë nuk do të mund të marrë një vendim të ndryshëm nga ai i konfirmuar në referendum brenda katër viteve.