Zgjedhja e shokut të jetës 1

Natyra e marrëdhënieve bashkëshortore dhe dimensionet e tyre: Para se të flasim mbi mënyrën e zgjedhjes së partnerit të jetës, lipset të informohemi mbi natyrën e marrëdhënieve bashkëshortore më parë. Kjo bëhet me qëllim që të prezantohemi me nevojat dhe rëndësinë e zgjedhjes: Së pari: Marrëdhëniet bashkëshortore janë marrëdhënie shumë dimensionale, që do të thotë … Continue reading Zgjedhja e shokut të jetës 1