Ballina Lajmet Zgjedhjet i ndjekin 7.585 vëzhgues vendas dhe 667 të huaj

Zgjedhjet i ndjekin 7.585 vëzhgues vendas dhe 667 të huaj

Zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Maqedoni që po mbahen sot më 11 dhjetor i vëzhgojnë 7.585 vëzhgues vendas, 667 vëzhgues të huaj dhe 75 gazetarë të huaj. Sipas të dhënave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, për zgjedhjet janë akredituar edhe 354 përkthyes.

Më së 8 vëzhgues kanë akredituar Asociacioni Qytetar MOST – 3.435 dhe Shoqata për Aktivitete Humanitare SINERGIJA – Shtip – 3.387 vëzhgues, CIVIL – Qendra për Liri – 308, Shoqata Qendra Kombëtare Rome – Kumanovë – 143, Instituti për Strategji Ekonomike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare – Ohër – 50 vëzhgues, është e  publikuar në ueb faqen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

Exit mobile version