Ballina Autorë Opinione EVN-ja, si bandë që i reketon qytetarët?!

EVN-ja, si bandë që i reketon qytetarët?!

Me 16.03.2023 Gjykata Themelore Civile (ZVPP2-51/23) më lajmëron për propozimin e EVN-së që kundër meje të ndërmerret masa ndales e përkohshme në shumë prej 40.000,00 den.
Arsyetimi është se me date 23.02.2023 (në proces verbal është shënuar gënjeshtra se me datë 28.02.2023 – muaji është i paqartë ndoshta pse nga ngutja fillimisht është shënuar muaji mars e pastaj është korrigjuar me muajin shkurt) unë, konsumatori me numrin 001355267, e kam penguar ekipin e EVN-së që ta dislokojë rrymë matësin me nr. 84266111.
Tingëllon e pamundur që drejtuesit e një kompanie të jenë aq të pafytyrë, aq arrogantë, të sillen si bandë mafioze që i reketon qytetarët e vetë në një shtet ku duhet të vlejë ligji për të gjithë, e të cilët të akuzojnë me falsifikime dhe të pavërteta.
Rrymë matësi për të cilin bëhet fjalë ndodhet në vendin ku e kanë vendosur vetë të punësuarit e EVN-së dhe nuk e di ku e kanë ndërmend ta zhvendosin – mbase në zyrat e drejtorëve të kësaj kompanie
Kur jemi të drejtorët më ra në sy diçka e pabesueshme: të gjithë drejtuesit e ligjshëm dhe të autorizuar të kësaj kompanie janë maqedonas etnik.
Shqiptarë janë vetëm dy nënshkruesit e procesverbalit të rrejshëm. Mbase që përgjegjësia tu mbetet të mjerëve që nuk ka kush i mbron.

Nga: Kim Mehmeti

Exit mobile version