Ballina Artikuj Gjynahet e mëdha (harame) që shumë njerëz nuk ruhen prej tyre

Gjynahet e mëdha (harame) që shumë njerëz nuk ruhen prej tyre

Shejh Jusuf Kardavi (r.a)

Po vëllezër të mi! Ka shumë gjynahe të natyrës morale dhe shoqërore që shumë nga ne as që e çajmë kokën bile, sepse kur përmendet “Gjynahu i Madh” neve na shkon mendja tek zinaja, alkooli, vjedhja etj.

Lexoni me vëmendje dhe gjykoni me mendjen tuaj vetë; i Dërguari s.a.v.s. ishte në prani të shokëve të vet dhe pasi ishte pak i shtrirë u ngrit ulur dhe me plot seriozitet tha: “..(gjynahu më i madh është):
– Dëshmia e rrejshme (fjala e pavërtetë)..këtë e përsëriti tre her. E shokët thonin ah sikur të heshtim!
Dëshmia e rrejshme sot është prezente tek ne. E çfarë të themi për ata që punojnë në media dhe gazetari që me lapsin e tyre bëjnë kurvëri!! A e çan dikush kokën prej tyre për këtë?
– Po çfarë të themi për jetën e keqe që e jetojmë, a është jetë hallall apo haram?? Për këtë kush duhet të flasë?! Shumë lehtë është të dimë hallallin dhe haramin që e dimë, por që jeta është bërë haram?!!
Gjynahet e mëdha në kohën moderne:
Doemos muslimani ta dijë se cilat janë sot gjynahet e mëdha (krimet), fëlliqësirat e padurueshme të përhapura në mesin tonë, që disa njerëz nuk i dinë fare, sepse dinë që vetëm zinaja, alkooli etj janë harame! Sdo mend se haramet e kohës sonë janë shumë më të rrezikshme, sepse ato shkatërrojnë shoqërinë.

Cilat janë ato:
– Falsifikimi i zgjedhjeve parlamentare (lokale) etj – është harami dhe krimi i sodit.
– Zgjedhja e narkodilerëve për parlament është krimi më i madh sot.
– Burgosja e njerëzve të pafajshëm, pa gjykim dhe pa prova.
– Burgosja e fjalës së lirë.
– Ndryshimi i kushtetutës sipas qefit të pushtetmbajtësve.
– Tregtia me mallra të falsifikuara, mallra ushqimore me afat të skaduar, me rreze helmuese, përbërje kimike të sajuara.
– Tregtia me fara të bimëve të falsifikuara ose kancerogjene.
– Falsifikimi në mjetet e ndërtimtarisë, pakësimi i elementeve ndërtimore, ndërtimi i parregullt.
– Monopoli i gjërave të domososhme për popullin, ushime, ilaçe, veshëmbathje, mjete ndërtimore, të gjtiha janë monopol i një shtrese të njerëzve, që vetëm ata të pasurohen..
– Produkcioni i filmave me karakter shthurës, filmat epizodik me karater shfrenues, pornografia, janë krime të mëdha dhe harame me karakter rrënues..
– Fjalët e kota dhe futja e vetes në gjëra të pavërteta, krim i pafalur..
Ju vëllezër të mi! Mos e jetoni jetën me hamendje, por me dritën e Islamit.

Shejh Dr. Jusuf el-Kardavi (r.a)
Përktheu: Mr. Abdusamed Zeqiri

Exit mobile version