Ballina Arritje Logos-A para jush sjell librat “Akaidi – Bazat e besimit islam”...

Logos-A para jush sjell librat “Akaidi – Bazat e besimit islam” dhe “Ahlaku – Bazat e etikës islame”

ShB Logos-A para jush sjell librat ndonëse në formë të ribotuara “Akaidi – Bazat e besimit islam” dhe “Ahlaku – Bazat e etikës islame” shkruar nga pena e Nexhat Ibrahimit.
Këto libra trajtojnë shtyllat kryesore të kredos islame dhe vlerat morale nga botëvështrim islam që aq shumë i nevojiten besimtarit.
Këta libra i nevojiten medresantëve, studiuesve të teologjisë dhe të gjithë atyre që duan të njihen me tematikat e këtilla.

Librat: Akaidi – Bazat e besimit islam & Ahlaku – Bazat e etikës islame
Autor: Nexhat Ibrahimi
Formati: A5
Faqe: 256 & 200

Logos-A Frymëzimi vazhdon…

Exit mobile version