Ballina Artikuj Ne jemi popull që kur hamë nuk ngopemi

Ne jemi popull që kur hamë nuk ngopemi

Halil Avdulli

Një nga thënjet më të bukura që shpesh i atribuohet edhe Muhamedit a.s. është thënia:
“Ne jemi popull që kur hamë nuk ngopemi“.
Pavarësisht kush e ka thënë, kjo është një thënie e meçme!
Shumë është vështirë për t‘u kuptuar, qysh mund një person të hajë ushqim më shumë sesa ka nevojë!
Kjo definitiv nuk është uri e stomakut, por është (tërrpi) uri e egos.
Le të shtrojmë si pyetje, çfarë mendoni, njerëzit e kontinentit tonë nga cila uri vuajnë, nga e barkut a po e shpirtit?
Ose t‘ja lëmë Ramazanit, ai e bën të vetën!

Nga: Halil Avdulli

Exit mobile version