Ballina Jeta Shëndetësi 5 ZAKONE-PERSONALITET STABËL

5 ZAKONE-PERSONALITET STABËL

Aspekte që largojnë retë të cilat pengojnë Diellin e motivit në jetë.
1. JETA NË LIRI HYJNORE, LARGË VARËSISË-PRANGAVE NJERËZORE, SJELL PAQE DHE REHATI.
2. PËKUJTIMI I SUKSESEVE DHE TË ARRITURAVE, ME SY MODESTIE, INKURAJIM REAL, LARG PESIMIZMIT DEFETIST.
3. MIQËSIA E SINQERTË FORMON PERSONALITET SOCIAL, EMPATIK, TË PRANUAR DHE TË DOBISHËM.
4. LUTJA DHE PENDIMI I SINQERTË PARA ZOTIT, ËSHTË NJËKOHËSISHT JUSTIFIKIM DHE DËLIRËSIM, FANAR I PERSONALITETIT MORALIST.
5. QËNDRIMI NË PARIME DHE SHPREHITË POZITIVE, LARGIMI PA KTHIM NGA ATO NEGATIVE.
Ata që kaluan me sukses (agjërimin) këtë muaj, e kanë më lehtë, vazhdimin, pranimin dhe ballafaqimin me sfidat në jetë!
Rrahman FERIZI

Exit mobile version