Ballina Artikuj Harta orientuese në Kuranin famëlartë

Harta orientuese në Kuranin famëlartë

Në hyrje të Kuranit e gjeni hartën orientuese për çdo gjë që do të vije pas.
Kjo hartë, posedon 9 direktiva kryesore:

1. “Bismilahi” simbolizon zgjedhjen fillestare për një perspektivë gjithëpërfshirëse të jetës.
2. Baza kryesore e marrëdhënies së Krijuesit me krijesat e tij, është mëshira.
3. Mëshira e Zotit përfshinë, gjitha botët.
4.Projekti i fesë është të përcjell mëshirë për gjithë botën.
5. Koncepti i Ditës së Fundit, nënkupton drejtësi absolute dhe efektivitet të rritur në këtë botë.
6. Koncepti i adhurimit në Kuranin Fisnik nënkupton, çdo veper e mirë, e destinuar për Zotin.
7. Koncepti i mbështetjes(ndihmes) është thelbësor për të përballuar vështirësinë e misionit të jetës.
8. Rruga e atyre që Zoti i ka bekuar, përcaktohet apo përkufizohet me punën e të mirëve.
9. Paralajmërim për rrezikun e prishjes së ndërgjegjes dhe lajthitjes së rrugës.

Marr nga libri, “Unë dhe Kurani përpjekje për të kuptuar”
Nga: Dr.Jassim Sulltan

Exit mobile version