Ballina Artikuj Kultura elitare vs kultura e masave

Kultura elitare vs kultura e masave

Në çdo shoqëri ekzistojnë dy lloje të kulturës: kultura e lartë dhe kultura popullore, ose kultura elitare dhe kultura e masave.

🔹 Kultura e lartë: Formohet në mënyrë të vetëdijshme dhe është në dijeni për strukturën e saj të thellë, sepse ajo zotërohet përmes leximit, meditimit, dialogut të lartë, krahasimit dhe pyetjeve.

🔸 Për sa i përket kulturës popullore: ajo nuk është e tillë, ajo formohet në mënyrë të pavetëdijshme dhe të paqëllimshme, pasi njerëzit e shoqërisë e thithin atë dhe ngopen me të, teksa thithin ajrin.

Ky diversiteti kulturor në të gjitha kombet dhe shtetet është gjithmonë thikë me dy tehe. Nëse menaxhohet mirë, me butësi dhe transparencë, bëhet burim pasurie dhe prosperiteti. Por nëse injorohet ose trajtohet ashpër dhe dhunshëm, bëhet pretekst dhe prizë për ndërhyrje të huaja.

Dr. Abdul Karim Bakkar
Nga: Halil Avdulli

Exit mobile version