1 Tetori shënon fillimin e Vitit të Ri Hixhri

Me 1 Tetor, pas perëndimit të diellit, shënohet dita e parë e kalendarit Hixhri, konkretisht fillimi i vitit 1438.

Pasi që kalendari lunar është 11 – 12 ditë më i shkurtër se ai Perëndimor, muaji Muharrem bie në kohë të ndryshme të vitit.

Kalendari Hixhri, i cili filloi në viti 662 e.r, përdoret nga myslimanët anembanë botës për të përcaktuar muajin e agjërimit, peligrinazhin e Haxhit, si dhe ngjarje të ndryshme që shënon historia islame.

Viti Hixhri filloi të kalkulohej qysh nga Hixhreti, ngjarja e cila shënon migrimin e profetit Muhamed (paqja qoftë mbi të) nga Meka në Medine.

Viti Hixhri ka 354 ditë, dhe përbëhet nga 12 muaj, të cilët llogariten me lëvizjet e plotësisë së hënës, lëvizje këto tejet të sakta.

Viti i ri Hixhri është festë kombëtare në vendet si Bangladeshi, Komoret, Xhibuti, Egjipti, Indonezia, Irani, Iraku, Jordani, Kuvajti, Libani, Libia, Malajzia, Maldivet, Mauritania, Maroko, Senegali, Sudani, Tunizia, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Jemeni.
Burimi: Sarajevo Times. /MESAZHI/