Kupto drejt, qëndro drejt! – Sabaudin Jashari

0
Nga zemrat e tyre kemi hequr (kemi zhdukur) çdo gjë që ishte krijuar nga zilia (nga urrejtja), janë në Xhennet, ku rrjedhin lumenj, e...

Dëshira, sinqeriteti dhe ambicia e lartë që kishin Sahabët, shokët e profetit Muhamed a.s...

0
Sahabët janë ajka e të përzgjedhurve, shembulli I besimtarëve, yrneku i myslimanëve dhe njerëzit më të mirë pas Pejgamberëve dhe Murselinëve. Ata bënë bashkë...