Ajo, që një ditë ndoshta të dëshpëron, mund të jetë gëzimi yt nesër!!

Dr. Ahmed Isa El-Misaravi

“Dje, këmisha ishte shkak i dëshpërimit të babait të tij:
“Dhe, i erdhën me këmishën e tij me gjak të rremë!” – (Jusuf: 18)
E, sot këmisha është shkak për gëzimin e babait të tij:
“Shkoni me këtë këmishën time dhe hidhjani në fytyrë babait tim, i vjen shikimi dhe ejani me tërë familjet tuaja!” – (Jusuf: 93)
Ajo, që një ditë ndoshta të dëshpëron, mund të jetë gëzimi yt nesër!!
Kështu që, ki mendim të mirë për Allahun dhe ji optimist, sepse tërë çështja i takon Allahut!
________________
Dr. Ahmed Isa El-Misaravi