Allahu është i madh.

Haleh Banani, psikologe TX, SHBA

Allahu është i madh.
Më i madh se përpjekjet dhe “masat paraprake” tona.
Ai është më i madh se frika jonë.
Më i madh se planet tona.
Më i madh se përpjekjet tona të dëshpëruara për të mbrojtur veten nga diçka e padukshme.
Besoni planit të Allahut – edhe pse një situatë mund të jetë e vështirë ose e dhimbshme, besoni plotësisht se Allahu po bën që gjithçka të shpaloset në mënyrën më të përsosur.

Besoje Allahun.

Nga: Haleh Banani