Allahu na përgatit për diçka..!

Dr. Mustafa Mahmud (r.a)

“Unë besoj se sprovat e mëdha, të cilat i kanë goditur myslimanët në kohën tonë, kanë qenë edukim, pastrim, ndriçim dhe mësim prej Allahut për një fazë që do të vijë më pas, në të cilën do të shfaqen prijësit e vërtetë, të cilët i kanë formuar sprovat dhe i ka pjekur edukimi hyjnor.
Allahu na përgatit për diçka”.
______________________
Dr. Mustafa Mahmud, nga libri “Kolosë të dynjasë dhe kolosë të ahiretit”