Blerja e tokës e jo e arit nën tokë – TREGIM

Ubejd Gashi

Një njeri e kishte blerë një prone-toke dhe në atë tokë më vonë gjen një qese me ari.
Shkon dhe i thotë pronarit të mëhershëm
“Merre arin se unë nga ti kam blerë tokën e jo arin ”
Pronari i tokës nuk pranonte, meqë i thoshte se ty ta kam shitur tokën dhe tërë atë që është në të.
Iu drejtuan gjykatësit për ta gjykuar rastin.
Gjykatësi i pyeti se a kane fëmijë.
Njëri kishte vajze e tjetri djalë.
Martoni ju tha gjykatësi fëmijët ne mes veti, djalin me vajzën.
Ata u martuan, kështu që arin e trashëguan ata të dy.
Kështu pra ishin besimtaret.

Nga: Ubejd Gashi