Dashuria ndaj duas për All-llah

I kërkova Allahut forcë, Ai më dha vështirësi për të më forcuar.

I kërkova Allahut zgjuarsi, Ai më dha probleme për ti zgjidhur.

I kërkova Allahut guxim, Ai më dha rreziqe për ti kaluar.

I kërkova Allahut durim, Ai më dha situata ku duhej të prisja.

I kërkova Allahut dashuri, Ai më dha njerëz në nevojë për ti ndihmuar.

I kërkova Allahut nder, Ai më dha mundësi për t’u sfiduar.

I kërkova Allahut gjithçka për të shijuar jetën, Ai më dha jetën për të shijuar gjithçka.

Nuk mora asgjë nga ato që doja, por mora gjithçka që kisha nevojë!

Mani…