“Evropa i ka borxh arabëve për qytetërimin e tyre…”

Gustave Le Bon

“Qytetërimi arabo-mysliman i futi popujt e egjër evropian në botën njerëzore; arabët ishin mësuesit tanë!
Universitetet perëndimore nuk patën burim tjetër shkencor, përveç botimeve arabe. Ata ishin, të cilët qytetëruan Evropën me lëndë, me mendje, me moral dhe historia nuk njeh popull tjetër, që ka prodhuar siç prodhuan ata…
Evropa i ka borxh arabëve për qytetërimin e tyre dhe arabët ishin të parët, që i mësuan botës se si përputhet liria e mendimit me praktikimin e drejtë të fesë.
Ata ishin, që mësuan popujt e krishterë, nëse do, thuaj: U përpoqën t’u mësojnë atyre tolerancën, e cila është cilësia më e çmuar njerëzore.
Morali i myslimanëve të epokave të para ishte shumë herë më lart, se sa morali i mbarë popujve të botës!”
___________________
Gustave Le Bon (1841 –1931), filozof dhe historian francez

Nga: Hoxhë Lavdrim Hamja