Fjalë të arta

Sejjid Kutb (r.a)

Mund të vonohet triumfi, sepse padrejtësia dhe e kota nuk është njohur akoma nga të gjithë. Sikur e mira ta mundte të keqen sa hap e mbyll sytë, atëherë e keqja do kishte mbështetës të cilët do të ndjeheshin keq nga rënia e saj, sepse ata nuk do të ishin në dijeni të fytyrës së saj të vërtetë.
Prandaj Zoti e lenë të keqen në pushtet për aq kohë sa dashuria për të, të ç’rrënjoset nga zemrat e të pafajshmëve të cilët nuk e njohin realisht atë dhe kur ajo bie nga pushteti është e zhveshur tërësisht nga maskat, rrjedhimisht asnjërit prej të mbeturve nuk i vjen keq për rënien e saj.

Sejjid Kutb (r.a)