Gjërat që njerëzit e mençur nuk thonë në punë

Janë disa gjëra që nuk thuhet në punë. Mund të kaloni nëpër faza të caktuara dhe thënie të caktuara mund të ndikojnë negativisht në punën tuaj.Prandaj, janë disa gjëra që njerëzit e mençur nuk i thonë asnjëherë.Ja disa prej tyre:

– Kjo nuk është e drejtë– Nuk ka problem– Kjo gjë do të më marr vetëm një minutë– Kjo është ide e keqe– Unë do të përpiqem por…– Ai është përtac– Kjo nuk është përgjegjësia ime– Nuk mundem– Nuk është puna ime/Mesazhi/