Historia përsërit veten e saj!

Historia e Andaluzisë. Spanjollët e rrethuan Toledon për 7 vite me radhë dhe kur ajo u dorëzua, ata i pyetën banorët e saj:
Meqenëse do të dorëzoheshit, atëherë përse duruat tërë këto vite rrethimi?
Ata u thanë: Pritshim ndihmë prej mbretërve të principatave!
Spanjollët: Mbretërve të principatave?! Ata kanë qenë me ne në rrethimin tuaj!

Përkthim nga arabishtja: Hoxhë Lavdrim Hamja