Holanda kryeson në ueb faqet me përmbajtje abuzuese ndaj fëmijëve

Amerika e Veriut ka qenë rajoni me më shumë ueb faqe që përmbajnë imazhe të abuzimit të fëmijëve, u theksua se në vitin 2016 numri në Amerikën e Veriut ka shënuar një rënie prej 20 për qind, ndërsa në Evropë është rritur për 19 për qind.

Sipas këtij raporti, rreth 60 për qind e ueb faqeve që përmbajnë abuzim të fëmijëve gjenden në Evropë.

Në vlerësimin e bazuar në shtete, theksohet se Holanda kryeson në ueb faqet me përmbajtje abuzuese ndaj fëmijëve. Holanda me 37 për qind të këtyre ueb faqeve kryeson në listë, ndërsa pas saj vijnë SHBA-të me 22 për qind, Kanadaja 15 për qind, Franca 11 për qind dhe Rusia me 7 për qind.

Në raport njoftohet se 53 për qind të fëmijëve që gjenden në ueb faqet e këtij lloji janë të moshës 10-vjeçare dhe nën këtë moshë.