Kjo është pasojë e sulmit kimik në Siri, të paktën 74 të vrarë, 11 prej tyre fëmijë

Kjo është pasojë e sulmit kimik në Siri, të paktën 74 të vrarë, 11 prej tyre fëmijë.