Kritikët thonë se vendimi i gjykatës së BE mbi mbulesën rrit Islamofobinë

Grupet e ndryshme fetare dhe mijëra gra thonë se urdhri i gjykatës së BE-së që lejon firmat të ndalojnë punonjëset të mbajnë mbulesa nën kushte të caktuara bën që “bizneset të adoptojnë praktikat islamofobe të punësimit”.

“Si bazë për vendimin e saj, gjykata bën një krahasim të çalë, i cili në praktikë vlen vetëm për gratë muslimane pasi mbulesa është një pjesë bazike e praktikës muslimane,” tha në një deklaratë të Premten Bekir Altas, kreu i shoqatës turko-muslimane me bazë në Gjermani IGMG.

“Ato që e mbajnë atë – ndryshe nga një stoli – nuk mund ta heqin atë për arsye të besimit të tyre, kështu që vetëm [gratë muslimane] janë të detyruara të marrin një vendim mbi besimin ose punën e tyre. Kjo nuk është e qëndrueshme nga kushtetuta,” argumentoi ai.

“Një mjedis në të cilin pakicat nuk mund të përparojnë lirshëm nga frika e shtypjes dhe përjashtimit nuk është kurrë në përputhje me një rend demokratik liberal.”

Nisma për Drejtësinë e Shoqërisë së Hapur, pjesë e organizatës filantropike të Fondacioneve të Shoqërisë së Hapur e themeluar nga miliarderi George Soros, tha se ishte i shqetësuar se vendimi “mund të vazhdojë të përjashtojë shumë gra muslimane dhe ato të pakicave të tjera fetare, nga punë të ndryshme në Evropë”.

Punëdhënësit duhet të shikojnë me kujdes pasi “ata rrezikojnë të gjenden përgjegjës për diskriminim … nëse nuk mund të demonstrojnë një nevojë të vërtetë për një ndalim të veshjes fetare”, tha një nga përfaqësuesit e saj, Maryam Hmadoun, në një deklaratë.

“Një shembull tjetër se si islamofobia ngritet në krye, ky vendim vetëm do të margjinalizojë më tej gratë muslimane, duke krijuar pabarazi dhe ndarje të mëtejshme në shoqëri. Vendimi i gjykatës është gjithçka përveç se i drejtë,” tha Zara Mohammed i Këshillit Musliman të Britanisë.

Shoqata Myslimane e Britanisë tha se vendimi do të lejojë “bizneset të adoptojnë praktikat islamofobe të punësimit”.

“Një shembull tjetër ku u thuhet se çfarë mund dhe çfarë nuk mund të veshin gratw muslimane. Këtë herë, gjykata më e lartë e BE vendos të lejojë bizneset të miratojnë praktika islamofobe të punësimit dhe kjo është e neveritshme,” tha ajo.

“Mjaft me këtë diskriminim dhe kontrollim të vazhdueshëm të grave muslimane”.

Çfarë thotë vendimi i gjykatës?

Vendimi i gjykatës në parim lejon punëdhënësit të ndalojnë gratë të mbajnë mbulesën në punë nëse kompanitë “duhet të paraqesin një imazh neutral ndaj klientëve”.

“Një ndalim për të veshur ndonjë formë të dukshme të shprehjes së besimeve politike, filozofike ose fetare në vendin e punës mund të justifikohet nga nevoja e punëdhënësit për të paraqitur një imazh neutral ndaj klientëve ose për të parandaluar mosmarrëveshjet shoqërore”, tha gjykata.

Gjykata gjithashtu tha që çdo ndalim duhet të korrespondojë me një “nevojë të mirëfilltë” dhe se tani do të varet nga gjykata kombëtare për ta verifikuar atë.

Gjykata e lartë e BE po vendoste për dy çështje të sjella nga gra muslimane që ishin pezulluar nga punët e tyre në Gjermani për mbajtjen e shamisë.

Gjykata duhej të vendoste nëse ndalimet e shamive në punë përfaqësonin një shkelje të lirisë së fesë apo lejoheshin si pjesë e lirisë për të kryer një biznes dhe dëshira për të prodhuar një imazh të neutralitetit tek klientët.

Gjykata e BE kishte vendosur tashmë në 2017 që kompanitë mund të ndalojnë stafin të mbajnë mbulesa dhe simbole të tjera të dukshme fetare nën kushte të caktuara.

Vendosja e fitimit para barazisë

Ndalimet e mbulesave për gratë në punë kanë qenë të diskutueshme në Gjermani për vite me radhë, kryesisht në lidhje me mësueset që punojnë në shkollat ​​shtetërore dhe gjyqtaret praktikante.

Diku tjetër në Evropë, gjykatave gjithashtu u është dashur të shikojnë se ku dhe si shamitë ndonjëherë mund të ndalohen në punë.

Gjykata e lartë e Francës mbështeti në 2014 shkarkimin e një punonjëse muslimane të kujdesit ditor për mbajtjen e mbulesës në një çerdhe private që kërkonte neutralitet të rreptë nga punonjësit.

Franca, shtëpia e pakicës më të madhe muslimane në Evropë, ndaloi mbajtjen e mbulesave islame në shkollat ​​shtetërore në 2004.

Gjykata kushtetuese e Austrisë ka vendosur që ligji që ndalon vajzat e moshës deri në 10 vjeç të mbajnë shami në shkolla ishte diskriminues.

Qytetarë të shqetësuar dhe grupe të qytetarëve gjithashtu dhanë mendimet në Twitter për të kritikuar vendimin.

“Dhënia e mbrojtjes ligjore për punëdhënësit privatë për të ndjekur” një imazh të neutralitetit “nxit paragjykime mbi të drejtën e njerëzve për të qenë të lirë nga diskriminimi,” thanë nga Equinox, lëvizje panevropiane për mbrojtjen e drejtësisë racore.

“Kjo rrit Islamofobinë në një Bashkim Evropian tashmë armiqësor.” /mesazhi.com