Libri, filozofia materialiste dhe dekonstruksioni i njeriut

Dr. Abdel-Vehhab El-Messiri

Ne shohim lakuriqësinë e njeriut jo vetëm një problem moral, por edhe një çështje epistemologjike.
Zhveshja është pjesë e sulmit ndaj natyrës dhe shenjtërisë njerëzore si një përpjekje për ta çmontuar atë.
Pikëpamja laike materialiste ka filluar të relativizoj njeriun si një objekt fizik dhe vetëm, pa kurrfarë shenjtërie.
Lakuriqësia është shprehje e të njëjtës prirje, zhveshja nga rrobat është një lloj dehumanizimi i njeriut duke zbritur atë nga të qenit mëkëmbës i Zotit në tokë, sipas vizionit fetar dhe si epiqendër e universit në vizionin human, në një cop mishi të thjeshtë që përdorët dhe shfrytëzohet si burim kënaqësie.
Libri, filozofia materialiste dhe de-konstruksioni i njeriut

Dr. Abdel-Vehhab El-Messiri

Nga: Hoxhë Halil Avdulli