Logos-A sjell veprën “Shërimi i shpirtrave

Libri: Shërimi i shpirtrave dhe përsosja e moralit
Autor: Ibn Hazmi
Formati: A5
Përktheu: Nexhat Ibrahimi & Naxhi Ibrahimi
Faqe: 96

Logos-A para lexuesve sjell veprën “Shërimi i shpirtrave…” shkruar nga dijetari i hershëm musliman Ibn Hazm el Endelusi.
Autori në këtë libër flet për vritytet etike që duhet t’i posedojë një njeri dhe raportet e tij me të tjerët.

Logos-A
Frymëzimi vazhdon