“Muhammedi (a.s) nuk është njeri i thjeshtë!..

Shejkh Muhamed El-Gazali

Nëse mbarë njerëzit janë krijuar për adhurim, atëherë Muhammedi (a.s) ka qenë shembulli më i plotë i adhurimit ekzistues mbështetës, i dorëzuar madhështisë së Allahut;

Nëse ata janë krijuar për të shfaqur prej tyre më të mirën e punëve, atëherë Muhammedi (a.s) është ngjitur me jetën e tij në një nivel të tillë, që e shpresojnë me padurim filozofët, heronjtë dhe prijësit e mëdhenj..!”
__________________
Shejkh Muhamed El-Gazali, nga libri: Et-Tarik min huna
Nga: Hoxhë Lavdrim Hamja