Nga bariu në Dijetar

bariu

Imami i madh Kesaiju gjer në të katërdhjetat e tij ka qënë barij i deleve. Një ditë prej ditëve e sheh një nënë duke e nxitë djalin e saj për të shkuar në rrethin (halka) e mësimit të Kur’an-it, por djali refuzonte dhe kjo i thotë: o biri im, shko në halka të mësosh, që kur të rritesh mos të jeshë si ky barij?! Me këtë rast Kesaiju thotë: Unë po mirrem si shembull i injorantit…! Shkoi dhe i shiti bagëtinë dhe iu rrekë mësimit…dhe me kalimin e kohës u bë prijës në gjuhë, prijës në llojet e Kiraeteve (Leximeve) dhe u bë shembull që mirrej në shkencë dhe preokupim madhorë.
(El-Xhevahir ve ddurer, Ibn Haxher El-Askalani)

Nga Hoxhë Husamedin Abazi