Një dallim midis krenarisë dhe mendjemadhësisë.

Krenaria është bindja që kemi për vlerat tona, në çfarëdolloj kuptimi.
Mendjemadhësia është dëshira për të nxitur te të tjerët bindjen se ne kemi vlera dhe në përgjithësi është e shoqëruar nga dëshira për të bindur edhe veten mbi këtë fakt.
Pra krenaria është një vlerësim i lartë për vetveten që vjen nga brendësia e njeriut dhe prandaj është e natyrshme; ndërsa menemadhësia është dëshira për të arritur një vlerësim të tillë së jashtmi.

Nga: Vladimir Kera