Një përshkrim i mahnitshëm për rrugëtimin e njeriut në këtë botë

“Njeriu vjen në këtë botë pa asgjë,
pastaj përpiqet që të arrijë këtu çdo gjë,
në fund le pas vetes çdo gjë,
dhe del nga kjo botë pa asgjë,
ndërsa (në botën e ardhshme) jep llogari për çdo gjë!”

Nga: Prof. Driton Arifi