Parada e degjenerimit

Prof. Adnan Simnica

Vetëm ata që kanë kriza të thella ekzistenciale dhe ankthe të tmerrshme shpirtërore tentojnë t’u imponohen opinionit me ekspozim të tillë publik. Madje, edhe vetëm të zhgënjyerit shpirtërisht dhe inferiorët psikologjik përkrahin degradimin e tillë të vlerave familjare, kombëtare e fetare.
Sikur mos të ishin të tillë, atëherë nuk do të promovonin fare paradat e ndryshme degjeneruese dhe do të rrinin në shtëpitë e tyre pa u dukur askund. Prezantimi i tyre vetëm zbulon edhe më shumë fatalitetin e tyre katastrofik dhe shton edhe më shumë urrejtjen e të tjerëve ndaj tyre.
Pejgamberi Lut a.s. iu drejtua të tillëve me fjalët:
“…Vërtet, ju jeni njerëz të shfrenuar!” (Kuran, El Araf: 81)
Zot, ne nuk kemi mundësi tjetër përveçse ta ngrem zërin kundër të keqes, si dhe lutjes tek Ti për kujdes e mëshirë ndaj nesh, prandaj mos na dëno për shkak të tyre, amin!

Nga: Prof. Adnan Simnica