Porosis vetën dhe juve!

Husamedin Abazi

Ju urojmë fillim të mbarë dhe të begatë të dhjetë ditëshit më të mirë të vitit (më të mira edhe se ato të Ramazanit), dhjetë ditët e para të muajit hënorë Dhul Hixhxhe – i njohur si Muaji i Haxhit-. Le të garojmë në to me punë të mira, sepse veçanërisht në këto ditë Allahu e dëshiron nga ne bërjen e veprave të mira. Pejgamberi ynë a.s ka thënë: “Nuk ka ditë që veprat e mira janë më të dashura tek Allahu sesa në këtë dhjetë ditësh”. Thanë: As xhihadi në rrugë të Allahut? Tha: “As xhihadi në rrugë të Allahut përveç atij që del (në xhihad) me veten e tij dhe pasurinë e tij dhe nuk kthehet me asnjërën prej tyre.”
Prandaj le të koncentrohemi në më të rëndësishmet për kohën që jetojmë, duke filluar nga:
1- Zbukurimi i faljës së pesë kohëve me xhematë (brenda mundësisë në xhami).
2- Zbukurimi dhe shtimi i dhikrit, i cili është adhurimi më i dashur për Allahun.
3- Leximi dhe shtimi i leximit të Kur’an-it dhe kuptimeve të tij.
4- Agjërimi i këtyre ditëve, e nëse s’mundemi të gjitha, së paku ditën e Arafatit (dita e 9-të) e të na falën inshaAllah mëkatet e vitit që shkoi dhe atij që vjen.
5- Sunnetet e namazeve mos t’i lëshojmë pa i falur rregullishtë, e të cilat ndoshta në ditët tjera po na mbesin disa nga to pa i falur.
6- Le ta shtojmë dhënjen e sadakasë, sepse ajo i fshinë mëkatet tona, sikurse që uji e fikë zjarrin.
7- Le të therrim kurban në ditën e Bajramit dhe le t’i gëzojmë të varfërit me mishin e kurbanit.
8- Le t’i zbukurojmë këto ditë me Tekbire (Allahu ekber), Tahlile (La ilahe il-lAllah) dhe Tahmide (Elhamdu Lil-lah) e sidomos nga dita e Arafatit dhe veçanërisht pas farzeve të namazeve.
9-Luftone me mjete ligjore padrejtësinë, korrupcionin, nepotizmin, diskriminimin dhe pabarazitë e të gjitha llojeve që po na ndodhin.
10- Zbukuroni këto ditë edhe me vepra të mira që juve ju pëlqejnë dhe Allahu është i kënaqur me to! Këto dallojnë, nga individi në individ…
Allahu jua pranoftë secilës/it

Nga: Hoxhë Husamedin Abazi