“Sa njeri mendjelehtë paskam qenë!”

Dr. Mustafa Mahmud (r.a)

“Qesh me vete, sepse jetova tërë jetën, duke qeshur, duke u zemëruar, duke u hidhëruar, duke u irrituar, duke u nervozuar dhe në fund vdes, e nuk kuptoj asgjë!
Nuk kuptoj, përse kam qenë zemëruar dhe hidhëruar, e për çfarë shkaku?…
Çdo gjë do të jetë poshtë dheut, pas një dite apo dy! Cila ka qenë dobia e gjithë këtij hidhërimi?
Sa njeri mendjelehtë paskam qenë!”
_______________________________
Dr. Mustafa Mahmud, përpara vdekjes së tij